Keuringen, inspecties en certificeringen.

In de tabel onder aan deze pagina treft u de wettelijke keuringstermijnen aan volgens de AI17. Loomeijer Groep verzorgt al deze keuringen voor u.

Naast inspecties voor hef- en hijsmiddelen verzorgen we ook controles op preventiemiddelen bij u op locatie. Het is dus niet meer nodig verschillende afspraken met meerdere inspectiebedrijven te maken. Loomeijer Groep biedt een compleet inspectiepakket en alles is meteen goed geregeld.
Zie ook controle preventiemiddelen.
 

Keuringstermijnen AI17

De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens gebruik veilig blijft. De werkgever moet de risico’s tijdens het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren. De uitvoering en frequentie van de gebruikscontrole, de periodieke inspectie en de keuring kan hiervan een onderdeel zijn. Als hulpmiddel bij de bepaling van de risico’s kan bijlage 5 Risicofactoren bij gebruik van hijs en hefmiddelen worden gehanteerd. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke keuringen/ - beproevingen uitgevoerd moeten worden. Alternatieve methoden voor het uitvoeren van beproevingen, bijvoorbeeld scheuronderzoek, metingen tussen referentiepunten en dergelijke uitgevoerd door een door de werkgever ingeschakelde deskundige, behoren tot de mogelijkheden.

Zoals reeds vermeld vallen alle hijs-en hefgereedschappen onder het regime van de Machinerichtlijn. Dit betekent dat voor hijs- en hefgereedschappen IIA-verklaringen afgegeven moeten worden. In de praktijk is het zeker niet altijd praktisch uitvoerbaar voor de werkgever om, via een risico inventarisatie (met behulp van de invloeden genoemd in bijlage 5), te bepalen welke keuringstermijn voor zijn hijsgereedschappen verantwoord is. Daarom is het hieronder opgenomen overzicht van algemeen gehanteerde minimum termijnen zeer goed hanteerbaar. De minimum termijnen zijn hierin per productgroep vermeld . Alle genoemde termijnen zijn als minimum termijnen te hanteren maar dienen te allen tijden te worden aangepast (verkort) indien sprake is van zeer intensief of ruw gebruik, conform de door de fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen voorschriften.

 

Overzicht mogelijke inspectie- en keuringstermijnen van hijs - en hefmiddelen 
 
Jaarlijkse Inspectie  Jaarlijkse Keuring  4-Jaarlijkse Keuring
Ketting en kettingwerk  
Kraanhaken   X *) 
Staalkabel    
Kettingwerk vast aan staalkabels  
Tuikabels    
klemmen    
Hijsbanden van kunststof    
Spanschroeven    
Hefmagneten    
Vacuüm hefapparatuur    
Hijsjukken    
Vorken voor heftrucks  
Voorzetapparatuur vorkheftrucks    
Valgordels en vallijnen    
Takels    
Lieren    
Loopkatten    
Vijzels  
Heftafels    
 

*)Alleen indien los genomen of los aangeboden ter keuring.